XI Halinowskie Dni Muzyki (2012)


W II połowie września 2012 r. odbyła się XI edycja Halinowskich Dni

Muzyki. Tym razem tematem cyklu zatytułowanego "Barok niemiecki

w polskim stylu" było ukazanie związków pomiędzy muzyką polską

i europejską, a w szczególności niemiecką, w początkach XVIII w.

Rozpoczęcie festiwalu nastapiło 16 września w kościele w Halinowie,

w którym Notre Orchestre de Pologne wykonała kompozycje

G.Ph.Telemanna w programie "W poszukiwaniu stylu polskiego".

23 września w kościele w Wielgolesie Brzezińskim wystąpiła "Orkiestra

czasu zarazy", podobnie jak poprzedni zespół pod kierownictwem Pawła

Iwaszkiewicza. Wykonała "Muzykę polską według opisu G.Ph.Telemanna"

- kompozycje niemieckiego kompozytora utrzymane w polskim stylu

w brzmieniu jakie można było usłyszeć w zajezdnych karczmach.

Zakończenie festiwalu odbyło się w kościele w Okuniewie 30 września.

Duet Ars Musica  (Aneta Borczyńska na skrzypcach i Piotr Wilczyński

na organach) wykonał kompozycje europejskiego baroku ze szczególnym

uwzględnieniem elementów polskich tańców.

 

Patronat honorowy nad festiwalem objął Burmistrz Halinowa

Adam Ciszkowski, patronem medialnym był Tygodnik Lokalna,

a pomoc w organizacji zapewniło Gminne Centrum Kultury.

 

 

 

herb Halinowa
                         herb Powiatu Mińskiego
                         logo GCK Halinów
                         Tygodnik Lokalna

           

 

XI Halinowskie Dni Muzyki zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Mińskiego.      

 

Galeria zdjęć XI Halinowskich Dni Muzyki  XI Halinowskie Dni Muzyki - wideo

            Galeria zdjęć                              Europa alla polacca - wideo