VII Jarmark Okuniewski (2017)


22 kwietnia Fundacja Upowszechniania Kultury we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie zorganizowała VII Jarmark Okuniewski. Podobnie
jak w latach ubiegłych na rynku w Okuniewie stanęło kilkadziesiąt tradycyjnych
stoisk jarmarcznych, w ruinach Pałacu Łubieńskich odbyła się
rekonstrukcja historyczna potyczki wojsk polskich ze Szwedami z czasów potopu szwedzkiego, która odbyła się pod Okuniewem oraz pokaz władania bronią białą i palną.


Patronat honorowy nad Jarmarkiem objął Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.

VII Jarmark Okuniewski został dofinansowany z budżetu Powiatu Mińskiego.

 

 

 

herb Halinowa
                         herb Powiatu Mińskiego
                         logo GCK Halinów