V Jarmark Okuniewski (2015)


25 kwietnia Fundacja Upowszechniania Kultury we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie zaprosiła na V Jarmark Okuniewski. Jarmark
został zorganizowany po raz pierwszy w 2011 roku przez Dom Kultury
w Okuniewie, a w kolejnych latach przez Gminne Centrum Kultury,
aby upamiętnić zapisy znajdujące się w akcie lokacyjnym wydanym przez Zygmunta Starego w 1538 r., które mówią o przywileju organizowania
jarmarków i targów. Co roku na niniejszej imprezie występują liczne zespoły muzyczne oraz grupy rekonstrukcyjne, jarmark jest imprezą kulturalną pozwalającą na atrakcyjne zapoznanie się z dawną kulturą historycznej miejscowości. W tym roku poza tradycyjnymi elementami jarmarku, takimi jak kilkadziesiąt stoisk jarmarcznych i Bieg Rycerza Okunia,  odbył się
pokaz inscenizacji potyczki wojsk polskich ze Szwedami z czasów potopu szwedzkiego, która odbyła się właśnie pod Okuniewem oraz koncert zespołu folkowo-rockowego Horpyna.


Patronat honorowy nad Jarmarkiem objął Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.

V Jarmark Okuniewski został dofinansowany z budżetu Powiatu Mińskiego.

 

 

 

herb Halinowa
                         herb Powiatu Mińskiego
                         logo GCK Halinów

           


Regulamin Jarmarku

Regulamin Biegu Rycerza Okunia

mapa biegu

Karta zgłoszenia do Biegu Rycerza Okunia
 

V Jarmark Okuniewski