O fundacji

Fundacja Upowszechniania Kultury została powołana w 2008 r. przez Fundatora Annę Borczyńską - wieloletnią nauczycielkę, pedagoga przedmiotów muzycznych, laureatkę odznaki "Zasłużony działacz kultury" przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, upowszechnianie wszelkich przejawów działalności kulturalnej poprzez organizowanie wydarzeń artystycznych, koncertów, wystaw. W czasie 10 lat działalności Fundacja otrzymała w drodze konkursów organizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Miński i Miasto Sulejówek dotacje na zorganizowanie ponad 20 projektów kulturalnych. Prezes Zarządu Aneta Borczyńska i Członek Zarządu Bożenna Ewa Gall-Mencel wypełniają obowiązki członków zarządu nieodpłatnie, bez pobierania wynagrodzenia.