Festiwal Regionalny Skrzydła Wolności

Festiwal Regionalny „Skrzydła Wolności”

 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na

lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz współpracy z Fundacją

PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja Upowszechniania Kultury zorganizowała

Festiwal Regionalny „Skrzydła Wolności”, którego celem było współtworzenie wśród

mieszkańców regionu wschodniej części Województwa Mazowieckiego wspólnoty skupionej

wokół idei wolności i niepodległości, jako wartości stanowiących trzon narodowej tożsamości

współczesnych Polaków. Realizując to zadanie, pragnęliśmy w kreatywnej formie ukazać

lokalne i regionalne konteksty odzyskiwania oraz utrzymywania wolności, przybliżając

jednocześnie postaci, wydarzenia i miejsca, które miały swój udział w procesie dochodzenia

do niepodległości ziem znajdujących się̨ obecnie we wschodniej części Województwa

Mazowieckiego. Poszczególne wydarzenia w ramach Festiwalu odbyły się w powiecie

ostrowskim, łosickim, wyszkowskim, węgrowskim, sokołowskim, mińskim i siedleckim.

 

Partnerem artystycznym Festiwalu był Zespół wokalno-aktorski „Sonanto”, zaś poszczególne

wydarzenia prowadził Paweł Krasowski. Podczas koncertów można było usłyszeć m.in. takich

artystów jak Aleksandra Matryba, Dominik Bobryk, Adrian Kieroński, Marcin Zalewski,

Kornelia Figielska, Piotr Nermer czy Szymon Wiechetek. Co szczególnie istotne, koncerty

oparte były nie tylko na repertuarze legionowo-ułańskim, gdyż zostały uzupełnione

utworami charakterystycznymi dla okresu dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowane

utwory zostały osadzone w okresie polskiej walki o niepodległość, w czasie I wojny

światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i pierwszych latach II Rzeczypospolitej.

W programie koncertu znalazły się m.in. „Śpiewka 1920 r.” (Jacek Cygan, Krzesimir Dębski),

„Szwoleżerowie” (Włodzimierz Gilewski), „W medycynę̨ naszej doby” (Bolesław Wieniawa-

Długoszowski), „Póki Polska żyje w nas” (Wojciech Kejne, Włodzimierz Korcz). Każde ze

spotkań́ w ramach Festiwalu uzupełnione było wykładem koncentrującym się̨ na kluczowych

szczegółowych kontekstach łączących poszczególne społeczności z wydarzeniami sprzed stu

lat. Za stronę merytoryczną odpowiedzialni byli między innym: prof. Piotr Rozwadowski -

doktor habilitowany, profesor SAN, były redaktor naukowy Wielkiej Ilustrowanej

Encyklopedii Powstania Warszawskiego; dr Izabela Krupa-Mażulis - doktor nauk

humanistycznych w zakresie historii filozofii, rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły

Humanistycznej im. Bolesława Prusa; dr Daniel Milewski - doktor nauk prawnych, poseł na

Sejm RP, prorektor WWSB oraz dr Marek Sobisz - doktor teologii kultury oraz historyk z

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierujący węgrowską ekspozycją muzealną.

 

Naszym założeniem było, by realizacja projektu przyczyniła się do upowszechnienia w

wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń́ wypływających z procesu

odzyskiwania polskiej niepodległości. Festiwal był także okazją do uhonorowania osób

szczególnie zaangażowanych w budowanie pamięci zbiorowej Polaków, ze szczególnym

uwzględnieniem działalności w wymiarze lokalnym oraz regionalnym, jak też zasłużonych w

procesie upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskiwaniem

niepodległości. Podczas poszczególnych wydarzeń symboliczne „Róże Niepodległości” w

związku z tym otrzymali: Anna Padzik, Andrzej Osiński, Franciszek Zwierzyński, Leon Jurek,

Bogdan Jamiołkowski, Waldemar Pałys, Bernard Tyszka, Bolesław Pomieszcz, Mieczysław

Orych, Józef Wysocki, Krzysztof Guziewski, Dorota Subda, Jerzy Bauer, Jan Andrzejewski, ks.

kanonik Roman Karaś, Jan Fornal, Marek Jerzman, Tomasz Dobrowolski, ks. prałat Henryk

Rzeszotek, Waldemar Kosieradzki oraz Rodzina Kobylińskich.

 

Już w ramach przygotowań do realizacji zadania Fundacja Upowszechniania Kultury podjęła

się̨ współpracy z poszczególnymi społecznościami lokalnymi, co przyczyniło się̨ do

uwzględnienia przy organizacji Festiwalu uwarunkowań społecznych i kulturowych

poszczególnych środowisk. Szczególną̨ rolę w tym zakresie odegrał Urząd Miasta w

Sokołowie Podlaskim wraz z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury, Urząd Miasta i Gminy Łosice

wraz z Łosickim Domem Kultury, Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Starostwo Powiatowe

w Łosicach, a także Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, którzy będąc partnerami przy realizacji

Festiwalu zapewnili także działania polegające na rekrutacji wolontariuszy, jak też

współpracy przy angażowaniu społeczności lokalnych w prace organizacyjne. Systemowa

współpraca z poszczególnymi władzami lokalnymi, parafiami oraz kołami gospodyń́ wiejskich

miała na celu włączenie uczestników w projekt, już na etapie organizacji Festiwalu.